Volkswagen ID Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered User
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hei alle flotte ID eiere.
Håper det er greit at jeg legger ut litt nyttig informasjon.
Gratisappen Gridio er nå også tilgjengelig for alle som ønsker å lade sin VW ID på en smart måte.
Gridio jobber med enhver elektrisk kontrakt og krever ingen ekstra maskinvare eller abonnement.

Med tanke på at strømprisene ser ut til å slå nye rekorder denne dagen, er det mye å spare på å lade smart. :)

(Jeg har selv vært alfa- og betatester av Gridio og kan virkelig anbefale appen)

‎Gridio

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top